<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IoT:n tila Suomessa 2015

Toteutimme IoT:n tila Suomessa -barometrin. Kohderyhmänä olivat Suomessa toimivien teollisuuden, energia- ja rakennusalan yritysten sekä kuntasektorin päättäjät. Keräsimme päättäjien näkemykset IoT:n (Internet of Things) tarjoamista liiketoimintahyödyistä ja kehityksen esteistä.

Tämä white paper käsittelee IoT:n tila Suomessa -barometrin tuloksia. White paperiin tutustumalla saat selkeän käsityksen siitä, missä vaiheessa oman toimialasi organisaatiot ovat IoT-matkallaan, millaisia hyötyjä he kokevat saavansa sekä millaisiin haasteisiin he ovat törmänneet.

Barometrissä ovat mukana seuraavat aiheet: 

  • IoT-Matkan vaiheet
  • IoT:n tarjoamat hyödyt 
  • IoT:n haasteet 
  • IoT osana liiketoimintaa 
  • Johtopäätökset

Mitkä ovat IoT:n hyödyt, yleisimmät haasteet ja missä vaiheessa eri toimialat ovat menossa?

"81 % yrityksistä pitää IoT:ta strategisesti tärkeänä liiketoiminnan kehittämisessä."

Barometri on ilmainen ja saat sen itsellesi täyttämällä oheisen lomakkeen. 


Lataa IoT-Barometri ilmaiseksi