<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IoT:n tila Suomessa 2017

Olemme selvittäneet IoT:n (Internet of Things) tarjoamia liiketoimintahyötyjä ja kehityksen esteitä yrityksissä kahdessa IoT:n tila Suomessa -barometrissä vuosina 2015 ja 2017. Kohderyhmänä olivat Suomessa toimivien teollisuuden, energia- ja rakennusalan yritysten IoT-päättäjiä.

Tämä white paper käsittelee IoT:n tila Suomessa -barometrien tuloksia ja tuloksissa ilmenneitä muutoksia.

White paperiin tutustumalla saat selkeän käsityksen siitä, miten IoT on edennyt oman toimialasi yrityksissä vuoden 2015 jälkeen, millaisia hyötyjä yritykset kokevat saavansa, sekä millaisiin haasteisiin yritykset ovat törmänneet.

Barometrissa käsitellään seuraavia aiheita:

  • IoT:n asema yrityksissä
  • IoT:n tarjoamat hyödyt
  • IoT:n haasteet
  • Johtopäätökset

Mitkä ovat IoT:n hyödyt, yleisimmät haasteet ja missä vaiheessa eri toimialat ovat menossa?

“Suurin yksittäinen hyöty, jonka IoT:n nähtiin tarjoavan, oli laadun ja luotettavuuden parantaminen.”

Barometri on ilmainen ja saat sen itsellesi täyttämällä oheisen lomakkeen.


Lataa IoT-Barometri ilmaiseksi